Mutatieonderhoud

In opdracht van de woningcorporatie zetten onze uitvoerders het mutatieproces in gang. Door verschillende herstelwerkzaamheden, groot en klein, kan de  huurwoning, zo compleet mogelijk, weer in een goede huurstaat opgeleverd worden aan de nieuwe huurder.

Wij werken altijd met een korte en vaste uitvoeringstermijn tijdens het mutatieproces. Dit geldt zowel voor de kleine als de grotere werkzaamheden zoals het vervangen van de badkamer of keuken.

Bewoners worden voor het mutatieproces tijdig geïnformeerd middels een nieuwsbrief. Tijdens het proces wordt er door deskundigen gekeken naar duurzame aanpassingen aan de mutatiewoning mits dit past in het afgesproken budget.

Digitale opname

Iedere mutatiewoning wordt door ons digitaal opgenomen, waardoor u als opdrachtgever zo snel mogelijk inzicht heeft in calculaties en kosten, waardoor wij efficienter te werk kunnen gaan.

Calculatielijsten worden aangeleverd en waar nodig voorzien van bestaande of aangepaste plattegronden.

Ons team van uitvoerders en vakmensen staan tijdens ieder project voor u klaar. Door de inzet van meerdere partijen die tegelijk in de woning werkzaam zijn wordt de doorlooptijd verkort.

Mochten er tijdens het onderhoud  aanvullende werkzaamheden noodzakelijk zijn, dan worden deze altijd tijdig gemeld. Na schriftelijke goedkeuring door de opdrachtgever worden deze aanvullende werkzaamheden alsnog uitgevoerd.

Zodra de woning gereed is, zal er een voor-oplevering plaats vinden waar ieder opleverpunt wordt gecontroleerd. Dit wordt gedaan aan de hand van vooraf afgesproken kwaliteitseisen. Wij streven tijdens deze oplevering naar nul opleverpunten.