Planmatig Onderhoud

Als vastgoedeigenaar heeft u met planmatig onderhoud vooral duidelijkheid. U weet dat het onderhoudsproces en het bijbehorende budget voor de totale onderhoudsperiode geschiedt zoals afgesproken. Dat is de rust en zekerheid die u heeft als de Dirkzwager Groep het onderhoud van uw vastgoed verzorgd.

Aan de hand van een meerjarig onderhoudsplan uw vastgoed voor meerdere jaren onderhouden. Onze deskundigen bepalen door middel van uitgebreide controles en inspecties welke werkzaamheden uitgevoerd dienen te worden. Dit is voor het behoud van uw pand of vastgoed van belang om de gewenste resultaten te behalen.

Wij kijken graag naar nieuwe en innovatieve mogelijkheden om het onderhoudsproces van uw vastgoed op een efficiënte  en effectieve manier in te richten. Met een duurzame en toekomst gerichte blik zorgen wij voor het gehele technische beheer van uw vastgoed.

Schilderwerk

Het schilder ambacht is de oudste discipline binnen onze organisatie. Uiteraard hebben wij deskundigen in huis op het gebied van schilderwerk, onderhoud en renovatie.

Vakmanschap en het gebruik van hoogwaardige materialen en gereedschappen zorgen voor het gewenste resultaat.

Strenge kwaliteitseisen aan schilderwerk maken dat wij uitsluitend werken met hoogwaardige verfsoorten en schildersmaterialen op een zo duurzaam mogelijke manier.

Niet alleen de kwaliteit van materialen telt mee, ook het handwerk en vakmanschap bepaalt voor een groot deel het resultaat. Door ons vakbekwame personeel voeren wij ieder project met veel vertrouwen uit.

Hieronder vindt u een aantal van de werkzaamheden die wij planmatig voor u uit kunnen voeren.

Resultaat Gericht Samenwerken

Sinds 2015 is het RGS geïntroduceerd. Het RGS biedt een nieuwe manier van samenwerken tussen opdrachtnemer en opdrachtgever. Het Resultaatgericht Samenwerken staat dan ook centraal binnen de Dirkzwager Groep. Door een heldere communicatie, concrete afspraken en een duidelijke planning houden wij uw vastgoed op het overeengekomen kwaliteitsniveau.

Doormiddel van het RGS kan de opdrachtgever samen met de opdrachtnemer exact inschatten wat het onderhoud de komende jaren gaat kosten. Onaangename financiële verassingen behoren dan ook tot het verleden.

Middels een prestatieovereenkomst garanderen wij gedurende een langere tijd de kwaliteit van het werk conform de gestelde eisen en het gewenste resultaat. Door regelmatige inspecties en controles kunnen wij diverse onderhoudsscenario’s op- of bijstellen.