DIRKZWAGER VERLENGT VGO-KEUR

De Dirkzwager Groep behaalt de VGO-keur projecttoets. Het VGO-keur geeft opdrachtgevers de zekerheid dat wij technisch en organisatorisch in staat zijn om resultaatgericht vastgoedonderhoud (RGS) en renovaties uit te voeren vanaf ontwerp tot en met uitvoering en instandhouding.

Met het behaalde certificaat toont de Dirkzwager Groep aan te voldoen aan de richtlijnen van het VGO-keur.

Projecttoets

Nieuw dit jaar is het afnemen van een VGO-keur projecttoets. De toets is in werkelijkheid een praktijktoets die deel uitmaakt van de vereisten van het VGO-keur. Het VGO-keur is gebaseerd op de ‘Leidraad Resultaatgericht Samenwerken’.

Een onafhankelijke KIWA auditeur beoordeelt en analyseert tijdens de toets een RGS project op verschillende processen. Daarbij wordt gekeken of de Dirkzwager Groep de uitvoerende processen voldoende beheerst.

Met het succesvol afronden van de audit wordt ons bestaande keurmerk met betrekking tot de disciplines “Gevel & Interieur” met 3 jaar verlengd.

Samenwerken

Samenwerken met een VGO-keur onderhouds- en renovatiebedrijf betekent dat onze opdrachtgevers werken met gecertificeerde onderhouds- en renovatieadviseurs. Bedrijven met het VGO-keur kunnen onderhouds- en investeringsopgaven van opdrachtgevers op resultaatgerichte wijze uitvoeren. Bovendien zijn ze financieel gezond en worden ze gewaardeerd door opdrachtgevers en medewerkers.

Door het behalen van de VGO-keur projecttoets werken wij ook in de toekomst aan RGS-projecten samen met onze ketenpartners en opdrachtgevers volgens de richtlijnen van het VGO-keur.

Voor meer informatie over het VGO-keur kijk op www.vgokeur.nl