Duurzaamheidsambitie

4.2.4 Omschrijf de duurzaamheidambities van uw bedrijf voor de komende 5 jaar (denk aan wagenpark, materialen, huisvesting, etc.) 

Duurzaamheidsambitie 

Als Dirkzwager Groep zijn wij bij het duurzaam onderhoud betrokken. Dat geeft ons een grote verantwoordelijkheid maar biedt ons ook kansen. Een zo laag mogelijk CO2 footprint is ons uitgangspunt. Dit start met de vraag wat er echt nodig is, om de klantvraag in te vullen. Een zuiniger complex leidt tot een optimale footprint maar de werkzaamheden die hiervoor benodigd zijn kunnen een dusdanige negatieve impact hebben op de CO2 footprint dat dit niet leidt tot een lagere CO2footprint van het complex. De verlaging van de CO2 footprint kan alleen in nauwe samenwerking met onze strategische partners. In 2030, met 2023 als basisjaar, willen we de uitstoot van CO2 met 50% hebben beperkt. Uiteindelijk is onze ambitie om CO2 neutraal en circulair te werken bij renovaties, bouwplaatsen en ons eigen kantoor, waarbij de medewerkerstevredenheid een 8 is.  

Samen met onze opdrachtgevers willen wij vastgoedonderhoud duurzamer en toekomstbestendiger maken. Dat doen we door kritisch te kijken naar de manier waarop we gebouwen onderhouden en de bouwmaterialen die we daarbij toepassen te optimaliseren.  

Onze duurzaamheidsambitie vormt ons kompas, en de pijlers van onze duurzaamheidsstrategie zijn: 

 • Circulair werken;
 • Verlagen van de CO2-uitstoot op, van en naar onze bouwplaatsen;
 • Verduurzaming kantoorpand;
 • Versterken van de lokale biodiversiteit;
 • Afvalreductie;
 • Duurzame inzetbaarheid personeel.

Om deze duurzaamheidsambities ook daadwerkelijk te realiseren hebben wij heldere doelstellingen voor de komende vijf jaar geformuleerd: 

 

Circulair werken 
 • Jaarlijks verdubbelen van de CO2-emissiereductie, tot 4.032 g CO2eq in 2029 door meer gebruik te maken van hergebruikte materialen.
  We renoveren (mutatie)woningen zo veel mogelijk circulair. Om dit mogelijk te maken werken wij onder andere samen met Re-Use B.V. een bedrijf dat circulaire bouwmaterialen hersteld, afgeleid van de Cradle-to-Cradle-filosofie. Door de samenwerking met Re-Use hergebruiken en herplaatsen we materialen tijdens het onderhoudsproces, we hergebruiken 5 productgroepen: deuren en kozijnen, sanitair, kranen, hang- en sluitwerk en elektra. Uit gerenoveerde panden bieden wij de productgroepen aan bij Re-Use welke deze opknapt om deze weer her te gebruiken. Vervolgens plaatsen wij de onderdelen als ‘nieuw’ terug op onze projecten en onderdelen die wij op dat moment niet meteen kunnen gebruiken worden via Re-Use, Isero en Voskamp verkocht aan derden.   
 • Circulair hout in 2025, 20% toepassen op de projecten
  Glas en kozijnhout vormen onze grootste afvalstromen. Dat is jammer want hout slaat CO2 op en het is makkelijk te bewerken. Als de buitenkant verweerd is zit er vaak nog bruikbaar hout onder, de meest logische oplossing is om er weer nieuwe kozijnen van te maken. Om dit te realiseren werkt Dirkzwager Groep samen met ketenpartner Timmerfabriek de Jong kozijnen. Voor reparatie van kozijnen door deelvervanging maken we gebruik van hardhouten kozijnen die uit donorpanden komen, dit wordt verwerkt tot bruikbaar raam- en kozijnhout. Dit circulaire hout is niet van nieuw te onderscheiden en heeft dezelfde kwaliteit. Wij kopen dit hout in bij Stiho, welke is aangesloten bij het Urban Mining collective. 

 

Verlagen van de CO2-uitstoot op, van en naar onze bouwplaatsen 

 • Uitbreiden elektrische fietsen, bakfietsen, elektrische scooters naar 12 stuks in 2024.
  Om het aantal reisbewegingen te minimaliseren hebben wij sinds 2020 een dependance in Amsterdam Sloterdijk met meerdere eigen parkeerplaatsen en rondom voldoende parkeerplaatsen beschikbaar. Vanuit hier kunnen wij snel schakelen voor de projecten in Amsterdam met een lagere intensiteit van reisbewegingen vanuit het hoofdkantoor van Dirkzwager Groep. Op de dependance stellen wij elektrische (bak)fietsen en scooters beschikbaar waarmee het kantoorpersoneel en de vakmannen naar het project kunnen reizen. In de bakfietsen worden benodigde materialen en gereedschap meegenomen. Op deze manier besparen we op parkeerkosten, verkeersbelasting en verlagen we onze CO2 footprint. 
 • Bouwhub aanschaffen of verdergaande samenwerking eind 2026 gerealiseerd.
  In samenwerking met BMN Bouwmaterialen maken wij gebruik van een Bouwhub aan de rand van Amsterdam. Deze Bouwhub is zowel een overstappunt voor personeel, als een opslagpunt voor materiaal. Hier kunnen onze vakmannen de werkbus op het terrein van de Bouwhub laten staan en rijden zij gezamenlijk in één (elektrische) bus naar projecten. Wij willen onderzoeken of het mogelijk is om zelf een Bouwhub aan te schaffen of een verdergaande samenwerking aan te gaan met een externe partij waarbij wij meer opslagruimte ter beschikking hebben. 
 • 80% van het wagenpark in 2025 elektrisch.
  Op de korte termijn is elektrisch rijden de toekomst, daarom streven we naar een volledig elektrisch wagenpark voor eind 2025. De projectleider en uitvoerders binnen Dirkzwager Groep reizen in een elektrische auto van en naar verschillende projecten. Op dit moment rijdt 50% van de personenauto’s van Dirkzwager Groep elektrisch. Onze doelstelling is om in 2025 een 80% elektrisch wagenpark op het gebied van personenauto’s te hebben. Dirkzwager Groep stimuleert het gebruik van de (elektrische fiets en scooter vanuit onze dependance en ook het carpoolen door inzet van deelauto’s. Omdat Dirkzwager Groep haar CO2 footprint wil verlagen zetten wij personeel zoveel mogelijk regionaal in en hebben wij afspraken gemaakt met onze vaste leveranciers om transportbewegingen te minimaliseren en elektrische vrachtauto’s in te zetten op onze projecten.. Dirkzwager Groep volgt nauwlettend de ontwikkelingen om de overstap te maken naar elektrische bestelwagens die voldoen aan onze eisen om ook hier de nodige CO2 reductie te kunnen realiseren. 
 • Zonnepanelen op onze bouwplaatsen verdubbelen in 2028.
  Op onze bouwplaatsen staan steeds meer bouwketen met zonnepanelen op het dak. Wij kijken naar de mogelijkheden om onze bouwplaatsen verder te vergroenen, door bijvoorbeeld de inzet van groene aggregaten. Dirkzwager Groep heeft zich de doelstelling gesteld om het aantal zonnepanelen op onze bouwplaatsen verdubbeld te hebben in 2028. Op deze manier kunnen meer en meer van onze bouwplaats inrichtingen zelfvoorzienend zijn. 
 • Verduurzaming kantoorpand door energieneutraal te zijn tijdens natuurlijk vervangingsmoment van het dak.
  Ons kantoorpand is reeds gasloos door het gebruik van stadsverwarming. Door het plaatsen van PV-panelen tijdens een natuurlijk moment van de dak vervanging willen we energieneutraal zijn. Dit zal op korte termijn gerealiseerd worden doch uiterlijk binnen een periode van 3 jaar zijn. De te plaatsen zonnepanelen op ons dak zullen naast de benodigde energie aan het kantoorpand ook de energie voor onze elektrische auto’s gaan leveren. Begin 2024 zullen wij gebruik gaan maken van bewegingssensoren en timers binnen ons kantoorpand om verlichting automatisch uit te schakelen wanneer ruimtes niet in gebruik zijn. 

 

Versterken van de lokale biodiversiteit 

 • In 2024 meer groene ruimtes creëren  rondom het kantoorpand door het planten van inheemse bomen, planten en bloemstroken.
  Het planten van inheemse planten en bloemstroken trekken insecten en vogels aan en zorgen voor meer opslag van CO2 in de bodem. Daarnaast ziet het er in de lente visueel mooi uit, zeker als de stroken in bloei staan. Wat weer leuk is voor de bezoekers van het kantoor. 

Naast het verlagen van onze directe CO2 footprint wil Dirkzwager Groep ook haar bijdrage leveren aan de (leef)omgeving rondom het kantoorpand in Almere. Om dit te realiseren hebben wij een tuinarchitect gevraagd om een plan uit te werken om ons terrein bloemstroken en inheemse planten/bomen te planten die op haar beurt insecten en vogels aantrekken. 

Binnen dit plan zijn ook nestkasten en insectenhotels opgenomen om ook de kwaliteit van het ecosysteem rondom ons kantoorpand te verhogen en te behouden. Met de realisatie van deze vergroening verhogen wij de ecologische leefomgeving rondom ons kantoorpand. 

Tijdens onze projecten zorgen wij ervoor dat de dieren zoals vogels en vleermuizen niet zonder schuilplek komen te zitten. Daarom bouwen we tijdelijke kasten, ook wel ‘hotels’ genoemd. Tijdens de broedperiodes wordt er niet gerenoveerd.  

 

Bedrijfsbospartner 

 • In 2024 bedrijfsbospartner worden met ons eigen bosproject.
  In 2024 planten wij samen met Trees for all 2.500 bomen in bosprojecten. De helft hiervan zullen in Nederland en de andere helft in het buitenland gepland worden. Tijdens een van de boomplantdagen planten wij samen met onze medewerkers of relaties de eerste bomen van ons eigen bedrijfsbos. Een onvergetelijke ervaring, waarmee wij laten zien dat onze organisatie bijdraagt aan een beter klimaat, meer biodiversiteit en een gezonde leefomgeving. 

 

Afvalreductie 

 • Afval scheiden bevorderen door inzet van de multi afvalcontainer in 2024.
  Afval kan niet altijd voorkomen worden, maar we kunnen er wel bewust mee omgaan. Met een Multi Afval Container (MAC) scheid Dirkzwager Groep diverse afvalstromen (restafval, plastic, metalen en drankkartons en swill). Verder beperken wij waar mogelijk het gebruik van oplosmiddelen en worden verfresten apart ingezameld en afgevoerd door Milieuservice Nederland zodat deze niet in het reguliere afval terechtkomt. Afhankelijk van het project kiezen wij voor de juiste afvalverwerking, onze voorkeur gaat altijd uit van scheiden bij de bron maar af en toe is dit niet mogelijk en kiezen wij ervoor om dit extern plaats te laten vinden. Met onze ketenpartners hebben wij afspraken over het retourneren van afval, door het innemen van snijafval en het retourneren van verpakkingsmateriaal. Op kleine locaties worden bouwmaterialen in een handige box aangeleverd en in dezelfde box wordt het afval weer mee retour genomen. Onze ketenpartner Spelt Containers verwerkt en zet ons afval om in hoogwaardige grondstoffen en energie. Dit doen zij door gebruik te maken van innovatieve installaties om de afvalstromen te scheiden en te bewerken tot herbruikbare materialen. Grondstoffen die zij van ons afval maken zijn menggranulaat als fundering onder wegen en houtsnippers die geschikt zijn voor biomassa en de spaanplaatindustrie. 
 • Reductie plastic afval met 30% in 2029
  Het afval van plastic verpakkingen is een reststroom met een hoge milieu impact. We willen dit met 30% verlagen in 2029 (referentiejaar 2024). We hebben afgelopen jaren ondervonden dat een structurele reductie van plastic afval een uitdagend doel is. Dat kunnen we alleen realiseren in nauwe samenwerking met onze partners en hun leveranciers en producenten. Voorbeelden daarvan zijn dat Voskamp, onze partner in het klein ijzerwerk, zijn materialen voortaan in herbruikbare plastic kratten levert. En dat Bouw en daktechniek Truijens, onze partner in dakbedekking, hun bevestigingsmiddelen niet langer in kartonnen doosjes op een pallet met plastic eromheen levert, maar in herbruikbare emmers. 
 • Afvalscan uitvoeren in 2024
  Kennis van afvalinzameling en inzicht in het afval zijn belangrijke voorwaarden voor duurzaam afvalmanagement. Op dit moment weten we niet exact hoeveel afval Dirkzwager Groep als organisatie produceert, welke afvalstromen dit voornamelijk zijn en welke afvalstoffen geschikt zijn voor recycling. Met behulp van een afvalscan door onze ketenpartner Milieu Service Nederland breng je de huidige wijze van afvalinzameling in kaart. Met behulp van deze gegevens richten we een nog een duurzamer afvalbeleid in. 

  

Duurzame inzetbaarheid personeel 

 • Zero ongevallen en verbeterde gezondheid: “Binnen twee jaar een bouwomgeving zonder ongevallen, waar veiligheid voorop staat en de gezondheid van vakmensen centraal staat.
  In de komende twee jaar streven we naar nul arbeidsongevallen door uitgebreide veiligheidstrainingen en investeringen in gezondheidsprogramma’s, waarmee we niet alleen de veiligheid, maar ook de gezondheid van onze vakmensen optimaliseren.  
 • Continu leren en ontwikkeling: over vier jaar een cultuur van voortdurende groei, met op maat gemaakte opleidingen en loopbaanpaden, waarmee we de professionele ontwikkeling van onze vakmensen stimuleren.
  In 2022 zijn we gestart met een medewerkerstevredenheid analyse waarbij de behoeften in kaart zijn gebracht. Wij creëren een prettige werkomgeving waar de medewerkers de ruimte krijgen zich verder te ontwikkelen. Mede door de verantwoording over het werk en uitvoering zo laag mogelijk in de organisatie te leggen en het volgen van opleidingen te stimuleren. Door duidelijke loopbaanontwikkelingstrajecten voor de medewerkers, zodat ze weten welke mogelijkheden beschikbaar zijn en welke stappen ze moeten nemen om hun carrière te bevorderen. Dirkzwager Groep is dan nog meer een omgeving waarin leren en ontwikkelen centraal staan, waardoor de professionele groei van vakmensen wordt gestimuleerd en ondersteund. Het succes hangt af van doorlopende betrokkenheid, continue evaluatie en flexibiliteit om aan veranderende behoeften te voldoen. 

 

Certificering 

 • Binnen 24 maanden een erkend duurzaamheidscertificaat behalen, zoals ISO 14001.
  De ISO 14001:2015 norm is gericht op het beheersen en verbeteren van de prestaties van een organisatie op milieugebied zowel binnen de organisatie als in de gehele keten. Het doel van ISO 14001:2015 is om continue verbetering te realiseren op het gebied van milieu en duurzame bedrijfsvoering. Er wordt gekeken naar het huidige milieubeleid, de relevante milieuaspecten die de organisatie belast en de maatregelen die de organisatie neemt om deze belasting te beheersen of te reduceren. Dit realiseren wij door samen te werken met externe auditors en interne processen te implementeren voor naleving van certificeringsnormen. Wij wijzen hiervoor een duurzaamheidsteam aan en betrekken alle afdelingen bij de ontwikkeling van de interne processen. Duurzaamheidstrainingen voor medewerkers worden jaarlijks ingepland en ook de samenwerking met ketenpartners wordt verder uitgediept om het gezamenlijke duurzaamheidsdoel na te streven.